Zebra Ski Białka Tatrzańska

Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem naszego ośrodka

 1. Kupujący bilet przyjmuje do wiadomości i stosuje się do niniejszego regulaminu.
 2. Jazda na nartach i deskach snowboardowych odbywa się na własne ryzyko narciarza.
 3. Ośrodek czynny jest w okresie zimowym: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 21.00, w soboty, niedziele i święta w godzinach od 9.00 do  21.00. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin funkcjonowania ośrodka.
 4. Stok narciarski przeznaczony jest wyłącznie dla narciarzy. Na stoku zabrania się jazdy na sankach, nartosankach, łyżwach, butach itp.
 5. Wyciąg narciarski służy do wwozu na szczyt.
 6. Huśtanie linami i orczykami, chodzenie oraz zjazd pod wyciągiem zabronione.
 7. Wyprzedzanie może następować z prawej jak i lewej strony wyprzedzanego z zachowaniem bezpiecznej odległości.
 8. Wybierając wariant zjazdu należy panować nad prędkością.
 9. Podczas jazdy pierwszeństwo mają osoby jadące wolniej i znajdujące się niżej od jadącego.
 10. Na trasie ma zastosowanie Międzynarodowy Dekalog Narciarza FTS oraz Kodeks Narciarski – tekst do wglądu w kasie.
 11. Na trasie zabronione jest: chodzenie pieszo, jeżdżenie na sankach i poruszanie się pojazdami mechanicznymi.
 12. Teren oznaczony taśmą i barierkami jest granicą trasy zjazdu. Zabrania się jazdy poza wyznaczonym obszarem.
 13. Dzieci do 7 lat mogą korzystać z obiektów pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.
 14. Dzieci i młodzież do 16 roku życia obowiązują kaski ochronne.
 15. Zabrania się korzystania z urządzeń sportowych osobom będącym w stanie nietrzeźwym i pod wpływem innych środków odurzających.
 16. Samodzielne rozpalanie ognia i palenie ognisk na terenie ośrodka i otaczającego go lasu zabronione.
 17. Dotykanie urządzeń elektrycznych jest zabronione i grozi porażeniem.
 18. Odpadki śmieci wyrzucamy wyłącznie do pojemników przeznaczonych do tego celu.
 19. Na trasie zjazdu i jej okolicy mogą poruszać się pojazdy i sprzęt ratowniczy, który ma bezwzględne pierwszeństwo podczas akcji ratowniczej.
 20. Przebywający na terenie ośrodka mają obowiązek stosować się do poleceń obsługi, znaków i ostrzeżeń.
 21. Właściciele proszą użytkowników o poszanowanie urządzeń na stoku

 

Trwa ładowanie strony prosimy czekać...